Beşli Erkek Takım

Beşli Erkek Takım

Ürün yorumu yok
Teslimat Bilgisi : Ücretsiz Kargo En geç 29 Nisan Pazartesi günü kargoya verilir.

Gönderim süresi, ürünü satışa sunan Mağaza tarafından belirlenir.

175,00 TL
139,90 TLKDV
DAHİL
%20 İndirim 35,10 TL Kazanç
Hemen AL Sepete Ekle
 • ORİJİNAL ÜRÜNE
  %100 DESTEK
 • ÖDEME
  KORUMA SİSTEMİ
 • İNTERNETTE
  GÜVENLİ ALIŞVERİŞ
 • Ürün Bilgileri

 • Taksit Seçenekleri

 • Ürün Yorumları (0)

 • Soru ve Cevap

Fiyat Takibi

Ayrıntılar

BEBEK & ÇOCUK G İ Y İ MLER İ NE GENEL B İ R BAKI Ş

BEBEK G İ YS İ  MODELLER İ

Kollu tulum:   Kollu tulum, do ğ rudan iç çama şı r ı  üzerine giydirilebilen tulumlard ı r. Kollu tulumlar ı n ç ı ı t veya dü ğ meleri genellikle ön ortadan a ğ a kadar veya iç bacak ve a ğ  k ı sm ı ndad ı r. Kapatma yerlerinini a ğ -iç bacak aras ı nda olmas ı , bebeklerin altlar ı n ı n de ğ i ş tirilmesinde kolayl ı k sa ğ lamaktad ı r. Ancak ç ı ı tlar ı n aral ı klar ı  ve üst üste binme paylar ı  uygun ölçülerde olmal ı d ı r. Aksi halde kapat ı ld ığı nda dahi aradaki bo ş luklar ı n gerilimle aç ı lmas ı  sa ğ l ı kl ı   de ğ ildir.

Kolsuz tulum:   Kolsuz tulumlar, genellikle bluz üzerine giydirilen tulumlard ı r. Dolay ı s ı yla bebe ğ in alt ı de ğ i ş tirilirken tulum ç ı kar ı ld ığı nda ü ş üme tehlikesini ortadan kald ı rmaktad ı r. Kolsuz tulumlar ı n ç ı ı t veya dü ğ meleri genellikle omuzlarda yap ı lmaktad ı r. Böylece bebekler, gerek elleriyle gerekse a ğı zlar ı yla dü ğ me veya ç ı ı ta ula ş amamaktad ı rlar.

Patikli tulum:   Özellikle ilk 6 aya kadar patikli tulumlar tercih edilmektedir. Dolay ı s ı yla ayr ı ca çorap giydirmeye gerek kalmamaktad ı r. Mevsim ve ortam s ı cakl ığı na ba ğ l ı  olarak üzerine sadece çorap veya patik giydirilmesi yeterli olmaktad ı r.

Patiksiz tulum:   Patiksiz tulumlar ise daha çok alt ı nc ı  aydan sonra tercih edilmektedir. Bu aylarda bebe ğ in emekleme dönemine girmesi nedeniyle bebe ğ e çorap ve yumu ş ak ayakkab ı  giydirmek uygundur.

Tulum-Fanila: Piyasada body olarak bilinen tulum-fanila, bebe ğ in hareketlenmeye ba ş lamas ı yla çok tercih edilen bir giysi çe ş itidir. Nedeni ise a ğ a kadar uzamas ı , a ğ  k ı sm ı nda    ç ı ı tla kapat ı lmas ı ; dolay ı s ı yla bedenle bütünle ş mesidir. Bu nedenle 6. aydan sonra en çok tercih edilmesi gereken giysi çe ş itidir. Bu giysi bebe ğ in hareketi ile belinin aç ı lmas ı n ı , dolay ı s ı yla ü ş ümesini engellemektedir.

Fanila: Fanilalar ı  uzun ve k ı sa kollu diye iki gruba ay ı rmak mümkündür.

Uzun Kool ı  Fanila: Uzun kollu fanilalar, kuma ş  ve model özelliklerine göre iç çama şı r ı  veya bluz olarak adland ı r ı lmaktad ı r.

K ı sa kollu fanila:  K ı sa kollu fanilalar da, kuma ş  ve model özelliklerine göre t-shirt veya iç çama şı r ı  olarak adland ı r ı lmaktad ı r.

Z ı b ı n:   Özellikle ilk 3 ayda giydirilen anvelop  ş eklinde olan ve do ğ rudan ç ı plak deri üzerine giydirilen ve genellikle süpremden dikilen bir giysi çe ş itidir. Tulumun alt ı na, bebe ğ in ü ş ümesini engellemek   amac ı yla giydirilmektedir. Kaynamaya dayan ı kl ı  ve oda  ı s ı s ı nda s ı cak tutmayan pamuklu z ı b ı nlar tercih edilmelidir. Bebek, iyi  ı s ı t ı lamayan bir ortamda ya şı yorsa uzun kollu ve daha kal ı n z ı b ı nlar tercih edilmelidir [8].

Pantolon: Pantolonlar ı  patikli-patiksiz ve bahç ı van pantolon  ş eklinde üçe ay ı rmak mümkündür.

Patikli Pantolon: Patikli pantolonlar, ilk aylarda tercih edilmektedir. Bu pantolonlar, ayakkab ı  giymeye ba ş lay ı ncaya kadar giydirilebilmektedir.

Patiklsiz Pantolon: Alt ı nc ı  aydan sonra tercih edilen pantolonlard ı r. Baz ı lar ı n ı n bilek k ı s ı mlar ı na genellikle ribana dikilmekte olup paçan ı n yukar ı  toplanmas ı  engellenmi ş  olmaktad ı r.

Bahç ı van pantolon:   Genellikle alt ı nc ı  aydan sonra tercih edilen pantolon olup ask ı lar ı  nedeniyle boyu ayarlanabilmektedir. Ayn ı  zamanda pantolonun belden a ş a ğı  dü ş mesi söz konusu de ğ ildir. Bu aylarda bebe ğ in çok h ı zl ı  büyümesi ve bahç ı van pantolonda ask ı lar ı n ayarlanabilir olmas ı , giysiyi kullan ış l ı  hale getirmektedir. Yumu ş ak, örgü kuma ş tan yap ı lm ış  bahç ı van pantolonlar, bebeklere ilk aylardan itibaren giydirilebilmektedir. Ancak denim gibi sert kuma ş lardan yap ı lm ış  pantolonlar ı n iki ya şı na kadar tercih edilmemesi önerilmektedir

Bluz: Bluz, ilk aydan itibaren kullan ı labilmektedir. Tulum içine veya tek olarak giydirilebilmektedir. 6-8 Aydan sonra bebeklerin giysileri daha çok iki parçal ı  tasarlanmaktad ı r. Bebeklerin bu ya ş larda anne sütünün yan ı nda ba ş ka g ı dalar ı  almalar ı  ve kendi kendilerine yemeye çal ış malar ı  nedeniyle üstleri daha çabuk kirlenmektedir. Böylece giysilerin sadece kirlenen parçalar ı  de ğ i ş tirilmektedir. Dolay ı s ı yla bluz-pantolon ikilisinin kullan ı m ı artmaktad ı r.

Uzun kollu bluz:   Mevsim özelli ğ ine ba ğ l ı  olarak çe ş itli örme kuma ş lardan bluz yapmak mümkündür. Bu bluzlar ı n i ş levselli ğ ini yine kullan ı lan malzeme cinsleri belirlemektedir.

Örne ğ in; süpremden yap ı lm ış  uzun kollu bir bluz, baharl ı k bir üst giysi olabilece ğ i gibi pijama üstü deolabilmektedir.

K ı sa kollu bluz:   K ı sa kollu bluzlar, daha çok yaz mevsiminde tercih edilen t-shirtlerdir.

Ceket: Ceketler kap ş onlu ve kap ş onsuz olmak üzere ikiye ayr ı lmaktad ı r:

Kap ş onlu ceket:   Genellikle k ış  aylar ı nda tercih edilen bu giysinin, içi elyafl ı , iç astar ı  pamuklu, d ış  kuma şı  ise su itici özellikte bir kuma ş tan yap ı lmaktad ı r. Kap ş on çevresi kordonla büzülerek ba ş a geçirilmektedir.

Kap ş onsuz ceket:   Özellikle bahar aylar ı nda tercih edilen kap ş onsuz ceket, tek kat elyaftan veya hacimli kuma ş tan yap ı labilmektedir.

D ış  Tulum:   Özellikle ilk aylarda bebe ğ e giydirilen, iç k ı sm ı   elyafl ı , astar ı  pamuklu ve d ış  kuma şı  genellikle PES-Pamuk kar ışı ml ı  olan k ış l ı k d ış  giysidir. Kap ş onlu olup hem vücudun üst k ı sm ı n ı  hem de bacaklar ı n ı  s ı cak tutmas ı  nedeniyle so ğ uk havalar için ideal bir giysidir. Yeni do ğ an için üretilen d ış  tulumlar, genellikle patikli ve kap ş onlu olup bebe ğ in vücudu tek parça giysi ile so ğ uktan korunmu ş  olmaktad ı r.

Teslimat Bilgileri

En geç 29 Nisan Pazartesi günü kargoya verilir.

İade / Değişim Bilgileri

 • n11.com’dan satın aldığınız ürünler için cayma hakkınızı kullanabilirsiniz.* İade Sürecini Gör
 • Farklı bir model, beden veya renkle Ürün Değişimi yapabilirsiniz.
 • Ürünü mağazaya ücretsiz göndermek için mağazanın anlaşmalı kargo firmasını tercih edin.
 • Ürünle ilgili bilgi almak için Mağazaya Soru Sor alanından mağazayla iletişime geçebilirsiniz.

*Cayma Hakkı Kullanımı ve İade Şartları, 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği hükümlerine tabidir.

Bireysel Kredi Kartları

Garanti Bankası
TAKSİT TUTARI TOPLAM TUTAR
3 46,63 TL 139,90 TL
4 - -
5 - -
6 23,32 TL 139,90 TL
Ziraat Sanal Pos
TAKSİT TUTARI TOPLAM TUTAR
3 46,63 TL 139,90 TL
4 - -
5 - -
6 23,32 TL 139,90 TL
Yapı Kredi
TAKSİT TUTARI TOPLAM TUTAR
3 46,63 TL 139,90 TL
4 36,86 TL 147,45 TL
5 29,66 TL 148,30 TL
6 - -
Finansbank
TAKSİT TUTARI TOPLAM TUTAR
3 46,63 TL 139,90 TL
4 - -
5 - -
6 24,93 TL 149,55 TL
Akbank
TAKSİT TUTARI TOPLAM TUTAR
3 46,63 TL 139,90 TL
4 - -
5 29,80 TL 148,99 TL
6 - -
Türkiye Halk Bankası
TAKSİT TUTARI TOPLAM TUTAR
3 46,63 TL 139,90 TL
4 - -
5 - -
6 25,32 TL 151,93 TL
Türkiye İş Bankası
TAKSİT TUTARI TOPLAM TUTAR
3 46,63 TL 139,90 TL
4 34,98 TL 139,90 TL
5 - -
6 - -
(PLS DO NOT ADD ANY BIN NUMBERS!) - Card Finans (Advantage Card) for just displaying Installment options.
TAKSİT TUTARI TOPLAM TUTAR
3 46,63 TL 139,90 TL
4 - -
5 - -
6 24,93 TL 149,55 TL

Ticari Kredi Kartları

n11.com’dan satın aldığınız ürünle ilgili yorum yazıp görüşlerinizi paylaşabilirsiniz.

Ürünle ilgili daha fazla bilgiye mi ihtiyacınız var?

Mağazaya Sor