• JİKKO Tulum
 • JİKKO Tulum

JİKKO Tulum

JİKKO Tulum

Ürün yorumu yok
Teslimat Bilgisi : Ücretsiz Kargo En geç 26 Nisan Cuma günü kargoya verilir.

Gönderim süresi, ürünü satışa sunan Mağaza tarafından belirlenir.

49,00 TLKDV
DAHİL
Hemen AL Sepete Ekle
 • ORİJİNAL ÜRÜNE
  %100 DESTEK
 • ÖDEME
  KORUMA SİSTEMİ
 • İNTERNETTE
  GÜVENLİ ALIŞVERİŞ
 • Ürün Bilgileri

 • Taksit Seçenekleri

 • Ürün Yorumları (0)

 • Soru ve Cevap

Fiyat Takibi

Ayrıntılar

BEBEK & ÇOCUK G İ Y İ MLER İ NE GENEL B İ R BAKI Ş

BEBEK G İ YS İ  MODELLER İ

Kollu tulum:   Kollu tulum, do ğ rudan iç çama şı r ı  üzerine giydirilebilen tulumlard ı r. Kollu tulumlar ı n ç ı ı t veya dü ğ meleri genellikle ön ortadan a ğ a kadar veya iç bacak ve a ğ  k ı sm ı ndad ı r. Kapatma yerlerinini a ğ -iç bacak aras ı nda olmas ı , bebeklerin altlar ı n ı n de ğ i ş tirilmesinde kolayl ı k sa ğ lamaktad ı r. Ancak ç ı ı tlar ı n aral ı klar ı  ve üst üste binme paylar ı  uygun ölçülerde olmal ı d ı r. Aksi halde kapat ı ld ığı nda dahi aradaki bo ş luklar ı n gerilimle aç ı lmas ı  sa ğ l ı kl ı   de ğ ildir.

Kolsuz tulum:   Kolsuz tulumlar, genellikle bluz üzerine giydirilen tulumlard ı r. Dolay ı s ı yla bebe ğ in alt ı de ğ i ş tirilirken tulum ç ı kar ı ld ığı nda ü ş üme tehlikesini ortadan kald ı rmaktad ı r. Kolsuz tulumlar ı n ç ı ı t veya dü ğ meleri genellikle omuzlarda yap ı lmaktad ı r. Böylece bebekler, gerek elleriyle gerekse a ğı zlar ı yla dü ğ me veya ç ı ı ta ula ş amamaktad ı rlar.

Patikli tulum:   Özellikle ilk 6 aya kadar patikli tulumlar tercih edilmektedir. Dolay ı s ı yla ayr ı ca çorap giydirmeye gerek kalmamaktad ı r. Mevsim ve ortam s ı cakl ığı na ba ğ l ı  olarak üzerine sadece çorap veya patik giydirilmesi yeterli olmaktad ı r.

Patiksiz tulum:   Patiksiz tulumlar ise daha çok alt ı nc ı  aydan sonra tercih edilmektedir. Bu aylarda bebe ğ in emekleme dönemine girmesi nedeniyle bebe ğ e çorap ve yumu ş ak ayakkab ı  giydirmek uygundur.

Tulum-Fanila: Piyasada body olarak bilinen tulum-fanila, bebe ğ in hareketlenmeye ba ş lamas ı yla çok tercih edilen bir giysi çe ş itidir. Nedeni ise a ğ a kadar uzamas ı , a ğ  k ı sm ı nda    ç ı ı tla kapat ı lmas ı ; dolay ı s ı yla bedenle bütünle ş mesidir. Bu nedenle 6. aydan sonra en çok tercih edilmesi gereken giysi çe ş itidir. Bu giysi bebe ğ in hareketi ile belinin aç ı lmas ı n ı , dolay ı s ı yla ü ş ümesini engellemektedir.

Fanila: Fanilalar ı  uzun ve k ı sa kollu diye iki gruba ay ı rmak mümkündür.

Uzun Kool ı  Fanila: Uzun kollu fanilalar, kuma ş  ve model özelliklerine göre iç çama şı r ı  veya bluz olarak adland ı r ı lmaktad ı r.

K ı sa kollu fanila:  K ı sa kollu fanilalar da, kuma ş  ve model özelliklerine göre t-shirt veya iç çama şı r ı  olarak adland ı r ı lmaktad ı r.

Z ı b ı n:   Özellikle ilk 3 ayda giydirilen anvelop  ş eklinde olan ve do ğ rudan ç ı plak deri üzerine giydirilen ve genellikle süpremden dikilen bir giysi çe ş itidir. Tulumun alt ı na, bebe ğ in ü ş ümesini engellemek   amac ı yla giydirilmektedir. Kaynamaya dayan ı kl ı  ve oda  ı s ı s ı nda s ı cak tutmayan pamuklu z ı b ı nlar tercih edilmelidir. Bebek, iyi  ı s ı t ı lamayan bir ortamda ya şı yorsa uzun kollu ve daha kal ı n z ı b ı nlar tercih edilmelidir [8].

Pantolon: Pantolonlar ı  patikli-patiksiz ve bahç ı van pantolon  ş eklinde üçe ay ı rmak mümkündür.

Patikli Pantolon: Patikli pantolonlar, ilk aylarda tercih edilmektedir. Bu pantolonlar, ayakkab ı  giymeye ba ş lay ı ncaya kadar giydirilebilmektedir.

Patiklsiz Pantolon: Alt ı nc ı  aydan sonra tercih edilen pantolonlard ı r. Baz ı lar ı n ı n bilek k ı s ı mlar ı na genellikle ribana dikilmekte olup paçan ı n yukar ı  toplanmas ı  engellenmi ş  olmaktad ı r.

Bahç ı van pantolon:   Genellikle alt ı nc ı  aydan sonra tercih edilen pantolon olup ask ı lar ı  nedeniyle boyu ayarlanabilmektedir. Ayn ı  zamanda pantolonun belden a ş a ğı  dü ş mesi söz konusu de ğ ildir. Bu aylarda bebe ğ in çok h ı zl ı  büyümesi ve bahç ı van pantolonda ask ı lar ı n ayarlanabilir olmas ı , giysiyi kullan ış l ı  hale getirmektedir. Yumu ş ak, örgü kuma ş tan yap ı lm ış  bahç ı van pantolonlar, bebeklere ilk aylardan itibaren giydirilebilmektedir. Ancak denim gibi sert kuma ş lardan yap ı lm ış  pantolonlar ı n iki ya şı na kadar tercih edilmemesi önerilmektedir

Bluz: Bluz, ilk aydan itibaren kullan ı labilmektedir. Tulum içine veya tek olarak giydirilebilmektedir. 6-8 Aydan sonra bebeklerin giysileri daha çok iki parçal ı  tasarlanmaktad ı r. Bebeklerin bu ya ş larda anne sütünün yan ı nda ba ş ka g ı dalar ı  almalar ı  ve kendi kendilerine yemeye çal ış malar ı  nedeniyle üstleri daha çabuk kirlenmektedir. Böylece giysilerin sadece kirlenen parçalar ı  de ğ i ş tirilmektedir. Dolay ı s ı yla bluz-pantolon ikilisinin kullan ı m ı artmaktad ı r.

Uzun kollu bluz:   Mevsim özelli ğ ine ba ğ l ı  olarak çe ş itli örme kuma ş lardan bluz yapmak mümkündür. Bu bluzlar ı n i ş levselli ğ ini yine kullan ı lan malzeme cinsleri belirlemektedir.

Örne ğ in; süpremden yap ı lm ış  uzun kollu bir bluz, baharl ı k bir üst giysi olabilece ğ i gibi pijama üstü deolabilmektedir.

K ı sa kollu bluz:   K ı sa kollu bluzlar, daha çok yaz mevsiminde tercih edilen t-shirtlerdir.

Ceket: Ceketler kap ş onlu ve kap ş onsuz olmak üzere ikiye ayr ı lmaktad ı r:

Kap ş onlu ceket:   Genellikle k ış  aylar ı nda tercih edilen bu giysinin, içi elyafl ı , iç astar ı  pamuklu, d ış  kuma şı  ise su itici özellikte bir kuma ş tan yap ı lmaktad ı r. Kap ş on çevresi kordonla büzülerek ba ş a geçirilmektedir.

Kap ş onsuz ceket:   Özellikle bahar aylar ı nda tercih edilen kap ş onsuz ceket, tek kat elyaftan veya hacimli kuma ş tan yap ı labilmektedir.

D ış  Tulum:   Özellikle ilk aylarda bebe ğ e giydirilen, iç k ı sm ı   elyafl ı , astar ı  pamuklu ve d ış  kuma şı  genellikle PES-Pamuk kar ışı ml ı  olan k ış l ı k d ış  giysidir. Kap ş onlu olup hem vücudun üst k ı sm ı n ı  hem de bacaklar ı n ı  s ı cak tutmas ı  nedeniyle so ğ uk havalar için ideal bir giysidir. Yeni do ğ an için üretilen d ış  tulumlar, genellikle patikli ve kap ş onlu olup bebe ğ in vücudu tek parça giysi ile so ğ uktan korunmu ş  olmaktad ı r.

Teslimat Bilgileri

En geç 26 Nisan Cuma günü kargoya verilir.

İade / Değişim Bilgileri

 • n11.com’dan satın aldığınız ürünler için cayma hakkınızı kullanabilirsiniz.* İade Sürecini Gör
 • Farklı bir model, beden veya renkle Ürün Değişimi yapabilirsiniz.
 • Ürünü mağazaya ücretsiz göndermek için mağazanın anlaşmalı kargo firmasını tercih edin.
 • Ürünle ilgili bilgi almak için Mağazaya Soru Sor alanından mağazayla iletişime geçebilirsiniz.

*Cayma Hakkı Kullanımı ve İade Şartları, 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği hükümlerine tabidir.

Taksitli alışveriş için sipariş tutarı
en az 75 TL olmalıdır

n11.com’dan satın aldığınız ürünle ilgili yorum yazıp görüşlerinizi paylaşabilirsiniz.

Ürünle ilgili daha fazla bilgiye mi ihtiyacınız var?

Mağazaya Sor